Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1076/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skale w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

III SA/Kr 721/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ w przedmiocie opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

III SA/Kr 320/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nowego Targu w przedmiocie opłaty targowej

III SA/Kr 1310/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-03-02

Skarga L. H. na uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza w przedmiocie uchylenia uchwały Nr XVIII/187/2019 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.