Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Wr 338/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku

IV SA/Wr 103/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania prawa do stypendium w okresie odbywania szkolenia oraz odmowa przyznania prawa do stypendium w okresie odbywania szkolenia

IV SA/Wr 148/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D., w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,

IV SA/Wr 607/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Wr 306/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zwrotu kosztów szkolenia