Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

II SAB/Wa 132/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia w sprawie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

II SAB/Wa 205/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie stanowiska służbowego

II SAB/Wa 20/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

II SAB/Wa 203/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia nr [...]

II SA/Wa 866/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie przeniesienia na stanowisko służbowe i przyznania uposażenia

II SAB/Wa 33/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia żądanej treści

II SA/Wa 632/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

II SA/Wa 867/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Wa 1240/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi J. R. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie nr IISA/WA 86/08 przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

II SAB/Wa 94/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. nr [...]
1   Następne >   +2   +5   8