Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

II SAB/Wa 33/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia żądanej treści

II SAB/Wa 94/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. nr [...]

II SA/Gl 355/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej

II SA/Wr 415/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję D. Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we W. w przedmiocie nakazania wyposażenia budynku hipermarketu przy ul. D. [...]we W. w stałe urządzenia gaśnicze wodne

II SA/Wa 2094/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 49/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie mianowania i uposażenia

II SA/Rz 971/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie obniżenia dodatku służbowego

II SA/Gl 354/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej

VII SA/Wa 1515/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nakazu wykonania obowiązków

II SA/Wa 299/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie oddalenia odwołania o decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej nr [...]
1   Następne >   +2   +5   8