Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA 4328/01 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie certyfikatu na znak bezpieczeństwa postanowił: umorzyć zawieszone postępowanie

II SA/Wr 2220/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu w przedmiocie ustalenia ilości oraz wartości sprzedaży urządzeń podlegających obowiązkowej certyfikacji oraz oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa B