Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 145/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. K. o umieszczenie w domu pomocy społecznej