Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 172/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie przyznania J. Z. świadczeń z pomocy społecznej na pokrycie kosztów pobytu w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w D. S.

I OW 95/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku G.K. o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

I OSK 2072/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku stałego

II SAB/Go 62/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przyznania pomocy społecznej