Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 2142/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Wa 1004/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-18

Wniosek w przedmiocie orzeczenia w zakresie określenia zdolności do służby wojskowej

II SA/Wa 560/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-03

Wniosek w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego

II SA/Wa 314/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-17

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II SA/Wa 1060/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-18

Wniosek w przedmiocie obniżenia przyznanej nagrody rocznej za rok 2009

II SA/Wa 2166/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej prawo do dodatkowego uposażenia rocznego

II SA/Wa 86/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-02

Wniosek w przedmiocie odwołania z zajmowanego stanowiska i mianowania na stanowisko równorzędne

II SA/Wa 2059/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-10

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II SA/Wa 2167/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej odprawę i gratyfikację urlopową

II SA/Wa 2195/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby
1   Następne >   2