Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

II FW 4/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-27

Wniosek w przedmiocie straty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.

I SA/Łd 268/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych

II SO/Bk 8/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-21

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SAB/Rz 28/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność A. S.A. Oddział [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Rz 27/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność A S.A. w L. Oddział w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Rz 23/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność A. S.A. Oddział [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I SA/Wr 147/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-11

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r.

II GZ 95/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogo...

VII SO/Wa 1/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-05

Wniosek W. [...] w Č. o wymierzenie Prezydentowi Miasta [...] grzywny w związku z niewykonaniem obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 p.p.s.a.

II SO/Go 4/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-03-19

Wniosek A.D. o wymierzenie grzywny Prezesowi Rady Ministrów za nieprzekazanie skargi z dnia [...]r.
1   Następne >   3