Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 297/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie przekazania zgodnie z właściwością wniosku D.D. o stwierdzenie nieważności postanowienia Starosty Powiatu W. z [...]r., Nr [...] uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę do WSA w Warszawie.