Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 288/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-04-18

Wniosek SKO o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym a Wojewodą [...]

II SAB/Bd 94/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Agencji Nieruchomości [...] Oddział Terenowy w G. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SO/Bd 25/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-30

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości