Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Gd 14/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-23

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SO/Gd 5/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SO/Gd 12/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

III SO/Gd 2/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie wniosku o refundację zasiłku stałego

II SO/Gd 13/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego

II SO/Gd 10/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-03

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

III SO/Gd 5/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-29

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego pomiędzy Miejsko

III SA/Gd 342/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-20

Sprawa ze skargi Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na orzeczenie SKO w przedmiocie sporu o właściwość

III SO/Gd 14/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-11

Wniosek w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu administracyjnym

III SO/Gd 15/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-06-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
1   Następne >   2