Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Skarżony Minister Środowiska X

II SO/Go 13/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku J.M. o podjęcie działań ochronnych pomnika przyrody

II SA/Bd 148/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II GSK 959/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi O.Z.P.P.D. na czynności Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy uchylenia lub stwierdzenia nieważności z powodu niezgodności z prawem Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Nr 52A w sprawie ustalania sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe postanaw...

VIII SAB/Wa 14/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-12

Sprawa ze skargi B. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Nadleśnictwo [...] w przedmiocie sporządzenia planu zalesienia

II SAB/Gl 11/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Środowiska w przedmiocie odpadów

II SA/Wa 1409/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych K. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Op 329/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie oceny bezczynności lub przewlekłości postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie odpadów