Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 347/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-27

Sprawa ze skargi B. B. na pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi