Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 444/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w G. w przedmiocie zarzutów postępowania egzekucyjnego w administracji uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w G. (...).