Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 1055/05 - Wyrok NSA z 2006-08-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorem za 2004 rok