Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 1904/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-22

Sprawa ze skargi A. S. w przedmiocie uznania zarzutów za niezasadne

II OZ 397/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 22 stycznia 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 1907/13 o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonego przez A.S. postanowienia Wojewody Mazowieckiego z [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów za niezasadne

II SA/Sz 643/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-08-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gl 1133/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku udostępnienia nieruchomości na skutek wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji