Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Wr 626/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-10-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem

II SA/Wr 773/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-31

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Wr 356/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-15

Wniosek w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania z urzędu wstępnego projektu podziału nieruchomości