Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 194/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-05

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości po s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

I SA/Wa 3501/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 1625/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji