Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

IV SA/Wr 366/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-30

Wniosek w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów zobowiązanego wniesionych w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego dotyczącego należności pieniężnej z tytułu kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę podlegających zwrotowi