Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wr 1119/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-07

Skarga 'A' Sp z.o.o. w L. na decyzję SKO w J. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji, po rozpoznaniu wniosku strony skarżącej o 'wyłączenie WSA we Wrocławiu z rozpatrywania sprawy'