Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Lu 224/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-07-17

Sprawa ze skargi P. S. w przedmiocie wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 199/16

II SO/Gl 1/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-16

Wniosek J. L. o wymierzenie Wójtowi Gminy M. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości oddala wniosek.