Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 850/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-07

Sprawa ze skargi M. Z. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2252/10