Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 1019/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 1020/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Gd 44/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z ustawowymi odsetkami oraz z tytułu zaliczek alimentacyjnych

II SA/Ol 123/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Bk 765/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia zaległych należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych

II SA/Sz 1189/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego