Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

FSK 1714/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi 'AM' we W. na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. (...) w przedmiocie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi na realizację inwestycji budowlanych finansowanych z dotacji budżetowej