Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Rz 54/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w [....] w przedmiocie nieudostępnienia informacji publicznej