Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 632/05 - Wyrok NSA z 2006-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia wykonania nałożonych obowiązków

II OZ 1388/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) w przedmiocie stwierdze...

II OZ 1206/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Opolu w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego