Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

OSK 1246/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu

OSK 1595/04 - Wyrok NSA z 2005-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych

OZ 1478/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , (...) w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego