Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1622/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 12 czerwca 2001 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Miejskiej w P. z 26 kwietnia 2001 r.

SA/Rz 542/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Gminy Ch. w sprawie zmiany wzorów deklaracji podatkowych