Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 2672/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu samochodowego.

VII SA/Wa 1042/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie umorzenia postępowania w części i odmowy zezwolenia na uprzywilejowanie pojazdu w ruchu drogowym