Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

I OSK 1452/08 - Wyrok NSA z 2009-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie w przedmiocie dodatku do uposażenia prokuratora prokuratury wojskowej

I OSK 2165/17 - Wyrok NSA z 2018-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prokuratora Generalnego w przedmiocie dodatku wyrównawczego