Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

I SA/Bd 548/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II FZ 1093/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

Zażalenie na postanowienie zawarte w wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr 7.146.2013 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty...

I SA/Łd 1014/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Z. na rok 2013

II SA/Go 521/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta ok

I SA/Lu 932/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII 153/2012 Rady Gminy L. K. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właściciela nieruchomości

I SA/Bd 486/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie uznania uchwały Rady Gminy za nieważną w części

I SA/Kr 1136/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia o zmianach w budżecie miasta

III SA/Łd 1261/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. w przedmiocie negatywnego zaopiniowania kandydata na członka Kolegium

IV SA/Wa 1049/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie kosztów postępowania sądowego

II GZ 217/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały
1   Następne >   3