Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

II SA/Wa 433/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 115/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego :

II SAB/Wa 113/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2140/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-31

Sprawa ze skargi P. O. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Wywiadu w przedmiocie określenia zdolności do służby w Agencji Wywiadu

II SA/Wa 281/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 283/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1307/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie uposażenia oraz innych świadczeń pieniężnych funkcjonariusza Agencji Wywiadu

II SA/Wa 1479/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia

II SAB/Wa 26/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie sprostowania świadectwa służby

II SA/Wa 435/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   4