Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I FSK 38/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie przedłużenia terminu zakończenia kontroli podatkowej

IV SA/Wr 116/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego W.-M. w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko

IV SA/Wr 117/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego W.-M. w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy