Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego X

II GW 38/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Wniosek w przedmiocie zwrotu kwot wpłaconych tytułem kar pieniężnych za przejazd pojazdem nienormatywnym