Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gliwicach X
  • Hasło Inspekcja pracy X
  • Skarżony Inspektor Pracy X

III SA/Gl 791/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych