Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych X

II GSK 92/14 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki

II GSK 1151/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej

II GSK 385/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie kary pieniężnej

II GSK 1765/14 - Wyrok NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu S. , nr [...] w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu s. na rok 2014

II GSK 16/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-22

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 1110/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-14

Skarga N. Sp. z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu dostosowania lokalu apteki do obowiązujących przepisów

II OSK 365/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki

II GSK 245/14 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej

II OSK 735/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-16

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie prowadzenia apteki

II OSK 732/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-13

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie prowadzenia apteki
1   Następne >   +2   +5   +10   100