Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6240 Zmiana kategorii zdolności do służby wojskowej X

III SA/Kr 496/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi R. M. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej i inwalidztwa

III SA/Kr 697/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-02-28

Sprawa ze skargi M. K. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie uznania za czasowo niezdolnego do służby wojskowej s k a r g ę

III SA/Kr 1058/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-01-31

Sprawa ze skargi K.K. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie uznania skarżącego za niezdolnego do służby w jednostkach desantowo

II SA/Go 379/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do służby wojskowej

III SAB/Łd 30/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojskowego Komendanta Uzupełnień Ł. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o przeniesienie do rezerwy

II OSK 1534/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze w przedmiocie odmowy skierowania do wojskowej komisji lekarskiej

III SA/Kr 570/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-15

Skarga P. W. na orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia braku związku ze służbą wojskową stwierdzonych schorzeń

III SA/Kr 626/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-09-18

Skarga S. M. orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej , nr [...] przedmiocie uznania za zdolnego do służby wojskowej I. uchyla zaskarżone orzeczenie i poprzedzające je orzeczenie organu pierwszej instancji, II. zasądza od Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej na rzecz skarżącego S. M. kwotę 30 (trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

III SA/Kr 757/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-10

Sprawa ze skargi J. B. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w przedmiocie uznania za zdolnego do służby wojskowej uchyla zaskarżone orzeczenie oraz poprzedzające je orzeczenie organu pierwszej instancji

II OZ 1305/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi A. B. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie , Nr [...] w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową
1   Następne >   +2   +5   +10   50