Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

II SA/Bd 599/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego postanowił:

II SO/Bd 57/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-07-02

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

II SA/Bd 1004/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

II SA/Bd 102/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 826/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekazania pomocy finansowej postanowił: ustanowić radcę prawnego.

II SA/Bd 1344/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania umorzyć postępowanie.

II SA/Bd 297/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-08-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 363/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-13

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego na pokrycie szkód spowodowanych przez powódź

II SA/Bd 386/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   94