Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1829-1830/86 - Wyrok NSA z 1987-01-15

skarg Bohdana W.H. - właściciela Przedsiębiorstwa Zagranicznego na dwie decyzje Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w nowym lokalu oraz na dodatkowe zatrudnienie pracowników i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił obie zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je dwie decyzje Prezydenta Miasta W., a także

III ARN 12/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 268/86~ uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Ministra (...).