Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

V SA/Wa 1291/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Polski

III SA/Lu 250/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi M. S. na czynności Komendanta Placówki Straży Granicznej w przedmiocie zatrzymania M. S. w trakcie legitymowania go na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Rz 993/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-03

Skarga R.D. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie skargi kasacyjnej pełnomocnika skarżącego

III SAB/Kr 52/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas oznaczony

III SAB/Gd 42/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie zezwolenia na osiedlenie się

II SA/Go 517/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SA/Lu 127/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SA/Lu 341/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SA/Lu 534/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SA/Lu 309/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP
1   Następne >   +2   +5   +10   29