Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 1458/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

II SA/Gl 395/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie podziału nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 1458/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 571/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uchylenia orzeczenia w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

II SA/Gl 281/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-08

skarg I. J. i M. J. na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 935/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie o podział nieruchomości

II SA/Gl 831/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie podziału nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 243/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 687/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 47/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie podziału nieruchomości
1   Następne >   +2   5