Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OPP 63/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Szczecinie w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej, sygn. akt II SAB/Sz 37/04

I OPP 69/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie, sygn. akt II SAB/Sz 86/99 w sprawie skargi J. C. na bezczynność SKO w Szczecinie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 105/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-29

Skarga S. M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku celowego, sygn.akt II SA/Gd 1293/02

I OPP 72/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie, sygn. akt II SAB/Sz 35/04 w sprawie skargi J. C. na bezczynność Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie pomocy socjalnej

I OPP 100/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-29

Skarga S. M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania pomocy w postaci schronienia i posiłku, sygn.akt II SA/Gd 396/03

I OPP 104/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-29

Skarga S. M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku okresowego, sygn.akt II SA/Gd 430/04

I OPP 101/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-29

Skarga S. M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku, sygn.akt II SA/Gd 634/03

I OPP 99/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-29

Skarga S. M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku, sygn.akt II SA/Gd 633/03

II SA/Bd 964/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

I OPP 46/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Jeleniej Górze w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   3