Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Sz 1512/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-07-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO z dnia[...] Nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego /. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Starostwa Powiatowego z dnia[...]. Nr [...] I