Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SAB/Wa 26/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości ziemskich pn. '[...]' i '[...]'

IV SA/Wa 897/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia i przyznania odszkodowania za grunt nieruchomości położonej w W. przy ulicy [...]

II SA/Ka 3189/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-01-26

Sprawa ze skargi W.Ś. i S.Ś. na czynności (pismo) Wojewody [...] w przedmiocie : przejęcia gospodarstwa rolnego

OW 105/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy R. (...), orzekającej o przejęciu na własność Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w O.

II SA/Bd 243/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-06-01

Sprawa ze skargi Wojciecha Ś. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości rolnej