Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gd 1249/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Gd 84/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania

II SA/Ol 53/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

I SA/Wa 124/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi W. K. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] w przedmiocie pomocy społecznej

II SA/Wr 2757/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Kr 2117/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w R.

SA/Sz 667/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Skarga A.T. na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie zasiłku celowego

II SA/Łd 51/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-03

Skarga J. Ł. na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Nr [...] w przedmiocie : zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Gd 82/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania

II SA/Kr 155/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   10