Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 634/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-16

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

IV SA/Wr 13/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wr 21/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-16

Skarga W. M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej w jakiejkolwiek formie

IV SA/Wr 143/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-21

Sprawa ze skargi J. G. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie niepieniężnej

IV SA/Wr 252/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-05

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

IV SA/Wr 489/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Wr 491/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 463/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego na opłacenie czynszu, energii, gazu, zakupu leków i biletów

IV SA/Wr 531/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-25

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 307/04

IV SA/Wr 162/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-15

Wniosek w przedmiocie uznania zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy o przyznanie zasiłku okresowego za nieuzasadnione i odmowy wyznaczenia dodatkowego terminu załatwienia sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   36