Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 221/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej O.W. umieszczonej w rodzinie zastępczej

I OW 242/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. T. o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

I OSK 3486/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w przedmiocie niewykonania decyzji

I OZ 1773/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Skarga w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie specjalnego zasiłku dla opiekuna

I OSK 3128/14 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Słupsku w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I OSK 3140/14 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Słupsku w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

I OSK 3164/14 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Słupsku w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I OW 229/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. Ś. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OSK 1017/14 - Postanowienie NSA z 2016-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

I OZ 13/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Zażalenie na zarządzenie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Zamościu , nr [...] w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   7