Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 2351/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

I OSK 2984/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. B. na uchwałę Rady Miejskiej W. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % ceny sprzedaży nieruchomości

I OSK 2913/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta O. w przedmiocie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy