Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 984/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie rozpatrzenia skargi S. G. na działalność Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu

IV SA/Wa 680/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-15

Sprawa ze skargi K. B. i A. B. na rozporządzenie Wojewody [...] w sprawie utworzenia [...] Parku Krajobrazowego

II SA/Bk 374/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-15

Wniosek w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Ś. w B.

II SA/Bk 375/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-15

Wniosek w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Ś. w B.

II SA/Wr 603/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru

II SA/Op 17/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wymiaru godzin zajęć nauczycieli i pedagogów

III SA/Kr 963/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego w przedmiocie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie

III SA/Kr 959/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego w przedmiocie powołania Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu 'Krzeszowice' w Krzeszowicach

III SA/Kr 961/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego w przedmiocie powołania Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

III SA/Kr 964/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego w przedmiocie powołania Rady Społecznej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w Krakowie
1   Następne >   3