Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

IV SA/Po 290/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

VIII SA/Wa 204/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 194/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

I OZ 617/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Zażalenie na postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 768/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SAB/Wa 12/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zasiłek celowy na leki za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2007 r.

I SA/Wa 107/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 146/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-07

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zwrot tytułem niezbędnych, udokumentowanych wydatków kwoty opłaty pocztowej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 442/06 dotyczącej zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   13